A macskák

A macskák nagyon ismert és kedvelt állatok, sőt, a kutyákkal egyetemben talán a legnépszerűbbek is. A két állat jelleme és tulajdonságaik azonban homlokegyenest ellenkezőek. Különbségeik ellenére mindkettő szinte azonos mértékben képes kapcsolatot teremteni az emberrel.

Aki sohasem mélyült el a macska vagy kutya lényének tanulmányozásában, a macskát túl rátartinak és álnoknak tarthatja. De hogy is van ez valójában? Minden macska más, önálló egyéniség és valamennyi helyzetre sajátosan reagál anélkül, hogy bárkitől vagy bármitől befolyásolni engedné magát. A macska a kutyával ellentétben sosem vált az ember engedékeny szolgájává, éppen ezért a háziasítása is hosszabb időt vett igénybe. Amikor a kutya már tökéletesen alkalmazkodott az ember életmódjához, kiderült, hogy egyáltalán nem alkalmas a rágcsálók irtására. Ebben az időben kezdődhetett el a macska fokozatos megszelídítése. Ez akkortájt történhetett, mikor az ember feladta a nomád életformát és letelepedett. Ez a helyhez kötöttség a macska számára is kedvezőbb életfeltételeket teremtett. A macskát - mint a gabona megmentőjét - az ókori Egyiptomban, mintegy 2500 évvel ezelőtt nagyra becsülték, sőt istenként tisztelték. Egyiptom hatalmát ugyanis a Nílus menti termékeny területek jelentették. A magtárban tárolt szemes terményt többnyire a macska óvta a rágcsálóktól. De a gabonák között élelmet keresgélő mérges kígyók ellen is védelmet nyújtott. Ez a 16. században sem volt másként. Itt van például a fekete tigriscsíkos brit rövid szőrű, Mickey nevű kandúr is, aki a Shepard and Sons cég bejegyzett alkalmazottja volt. Azt mondják életében 200 egeret fogott el. A házi macska ezután a világ más tájaira is eljutott. Amint a korai ábrázolások mutatják, az ókori görögök és rómaiak is az egyiptomiakhoz hasonló tisztelettel övezték, de a macskát a világ más országaiban, így az ókori Kínában és az inkák lakta Peruban is istennőként tisztelték. A keresztény egyház erőteljesen fellépett ezen pogány szokás ellen. Amint egyre jobban tért hódított Európában, úgy adott egyre nagyobb teret a gátlástalan macskagyűlöletnek. Elterjedt a hit, hogy az ördögök és szolgálói, továbbá a boszorkányok a macska alakját öltik magukra. Emiatt a középkorban sok cicát égettek meg vagy pusztítottak el különféle módszerekkel. Mindez a patkányok és egerek tömeges elszaporodásához vezetett, ezek az állatok pedig különféle járványos megbetegedéseket terjesztettek. Ilyen volt például a pestis, a lepra és a leptospirosis vagy más néven iszapláz. Szerencsére az emberek rájöttek a macska áldásos tevékenységére a ház körül, így ez a kis állat újra népszerűvé vált az emberek körében, de csak a nemesek engedhették meg maguknak, hogy cicát neveljenek a házukban. Freddie Mercurynak például kilenc macskája volt, és mikor más országba ment konceret adni, mindig "felhívta" kis állatait, hogy hallhassa a hangjukat.

Napjainkban is sokan tartanak macskát, de már csak hobbiállatként, és nem az az elsődleges célja, hogy egeret fogassanak vele.

Feith Izabella 5.C